ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Gig 15 0 นาที
Blazer 20 0 นาที
Diabolic 20 0 นาที
Nightmare Terror 35 0 นาที
Sky Deleter 50 0 นาที
Earth Deleter 50 0 นาที
Kaho 20 0 นาที
Grizzly 20 0 นาที