ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Explosion 20 0 นาที
Blazer 15 0 นาที
Grizzly 5 0 นาที
Lava Golem 20 0 นาที
Kaho 13 0 นาที