ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun02_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hydra 50 0 นาที
Cornutus 70 0 นาที
Marse 50 0 นาที
Obeaune 50 0 นาที
Merman 1 30 นาที - 50 นาที
Black Mushroom 20 3 นาที - 5 นาที