ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun00_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Vadon 30 0 นาที
Hydra 20 0 นาที
Kukre 40 0 นาที
Marina 55 0 นาที
Plankton 75 0 นาที