ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx5"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Pasana 100 0 นาที
Anubis 10 0 นาที
Matyr 10 0 นาที
Side Winder 20 0 นาที
Anubis 10 0 นาที
Mimic 7 10 นาที - 15 นาที
Pharaoh 1 120 นาที - 135 นาที