ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx3_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 10 0 นาที
Marduk 50 0 นาที
Matyr 25 0 นาที
Requiem 25 0 นาที
Whisper 25 0 นาที
Mimic 5 10 นาที - 15 นาที