ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx2_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 30 0 นาที
Matyr 50 0 นาที
Requiem 100 0 นาที
Zerom 40 0 นาที
Whisper 25 0 นาที