ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx1_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Anacondaq 25 0 นาที
Drainliar 50 0 นาที
Requiem 25 0 นาที
Zerom 100 0 นาที
Matyr 15 0 นาที