ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Maya 1 480 นาที - 481 นาที
Maya Purple 3 20 นาที
Creamy Fear 13 0 นาที
Caterpillar 13 0 นาที
Leib Olmai 13 0 นาที
Gullinbursti 13 0 นาที