ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Vagabond Wolf 1 240 นาที - 360 นาที
Eddga 1 480 นาที
Skeleton General 13 0 นาที
Am Mut 13 0 นาที
Cat'o'Nine Tails 3 20 นาที
Gajomart 13 0 นาที