ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_step_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Mimic 8 1 นาที - 2 นาที
Raydric Archer 25 0 นาที
Wind Ghost 120 2 นาที