ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghoul 40 0 นาที
Whisper 13 0 นาที
Skeleton Prisoner 50 0 นาที
Zombie Prisoner 65 0 นาที