ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison1_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Skeleton Prisoner 70 0 นาที
Cramp 30 0 นาที
Hunter Fly 20 0 นาที
Injustice 60 0 นาที
Rybio 20 0 นาที
Phendark 15 0 นาที