ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt02_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Joker 15 0 นาที
Raydric 80 0 นาที
Whisper 8 0 นาที
Raydric Archer 20 0 นาที
Khalitzburg 2 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 2 30 นาที - 45 นาที
Knight of Abyss 2 60 นาที - 90 นาที
Khalitzburg 2 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 2 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 2 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 10 0 นาที