ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_chyard_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghoul 45 0 นาที
Zombie 25 0 นาที
Wraith 65 0 นาที
Evil Druid 12 0 นาที
Hunter Fly 3 0 นาที
Mimic 3 0 นาที