ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_church_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Wraith 5 0 นาที
Evil Druid 85 0 นาที
Ghoul 60 0 นาที
Mimic 5 0 นาที
Mimic 1 6 นาที - 7 นาที
Mimic 2 6 นาที - 7 นาที
Mimic 2 6 นาที - 7 นาที