ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild14"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Orc Warrior 20 0 นาที
Orc Archer 50 0 นาที
High Orc 150 0 นาที
Orc Lady 40 0 นาที