ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun02_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Nightmare 50 1 นาที - 2 นาที
Argos 15 0 นาที
Bathory 20 0 นาที
Jakk 20 2 นาที - 3 นาที
Marionette 30 0 นาที
Myst 15 0 นาที
Whisper 30 0 นาที