ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Argos 30 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที
Hunter Fly 10 0 นาที
Marionette 35 0 นาที
Whisper 35 0 นาที
Nightmare 60 1 นาที - 2 นาที
White Plant 12 5 นาที - 7 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Doppelganger 1 120 นาที - 135 นาที