ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 15 0 นาที
Poison Spore 25 0 นาที
Argos 40 0 นาที
Bathory 8 0 นาที
Dustiness 15 0 นาที
Jakk 20 0 นาที
Whisper 50 0 นาที