ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun00_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 25 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Poison Spore 90 0 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Black Mushroom 5 3 นาที - 5 นาที
Black Mushroom 5 3 นาที - 5 นาที