ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower2_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Skeleton Archer 7 0 นาที
Skeleton Archer 7 0 นาที
Punk 55 0 นาที
Alarm 25 0 นาที
Clock Tower Manager 1 30 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 7 นาที - 10 นาที
Alarm 2 7 นาที - 10 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 8 นาที - 11 นาที
Alarm 2 8 นาที - 11 นาที
Skeleton Archer 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 8 นาที - 11 นาที
Skeleton Archer 2 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 2 7 นาที - 10 นาที
Deviruchi 2 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 2 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 2 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 2 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 2 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 40 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 3 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 3 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 3 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 3 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 7 นาที - 10 นาที
Alarm 2 8 นาที - 11 นาที
Alarm 2 8 นาที - 11 นาที
Alarm 2 7 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 2 7 นาที - 10 นาที
Alarm 2 9 นาที - 12 นาที
Skeleton Archer 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 7 นาที - 10 นาที