ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower1_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Clock Tower Manager 1 30 นาที
Bathory 85 4 นาที - 6 นาที
Skeleton Archer 15 2 นาที - 4 นาที
Baphomet Jr. 5 1 นาที - 3 นาที
Punk 20 1 นาที - 3 นาที
Skeleton Archer 1 0 นาที
Baphomet Jr. 15 1 นาที - 3 นาที
Punk 20 1 นาที - 3 นาที
Skeleton Archer 1 0 นาที
Baphomet Jr. 5 0 นาที
Punk 20 0 นาที