ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Medusa 100 0 นาที
Neraid 25 0 นาที
Merman 5 1 นาที - 2 นาที
Megalith 25 0 นาที
Tri-Joint 25 0 นาที
Pest 25 1 นาที