ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun3_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Megalodon 120 0 นาที
Cornutus 120 0 นาที
Hydra 40 0 นาที
Shellfish 30 0 นาที
Pest 15 1 นาที
Tri-Joint 10 0 นาที