ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Megalodon 60 0 นาที
Cornutus 60 0 นาที
Hydra 60 0 นาที
Shellfish 30 0 นาที
Pest 5 1 นาที
Neraid 2 0 นาที
Tri-Joint 5 0 นาที