ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun2_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hydra 40 0 นาที
Neraid 15 0 นาที
Merman 5 0 นาที
Megalith 20 0 นาที
Stalactite Golem 95 1 นาที
Tri-Joint 25 0 นาที