ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "anthell02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 20 0 นาที
Andre 60 0 นาที
Ant Egg 15 0 นาที
Deniro 40 0 นาที
Giearth 20 1 นาที - 2 นาที
Piere 40 0 นาที
Vitata 50 0 นาที
Maya 1 120 นาที - 135 นาที