ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun03_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Cramp 55 0 นาที
Brilight 55 0 นาที
Penomena 10 5 นาที - 8 นาที
Penomena 6 5 นาที - 8 นาที
Penomena 12 5 นาที - 8 นาที
Penomena 10 5 นาที - 8 นาที
Penomena 30 5 นาที - 8 นาที
Penomena 6 5 นาที - 8 นาที
Penomena 6 5 นาที - 8 นาที
Penomena 6 5 นาที - 8 นาที
Penomena 15 5 นาที - 8 นาที
Penomena 6 5 นาที - 8 นาที
Penomena 8 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 17 5 นาที - 8 นาที
Penomena 6 5 นาที - 8 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที
Cramp 2 1 นาที - 2 นาที
Brilight 4 2 นาที - 3 นาที