ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
High Orc 180 0 นาที
Orc Archer 40 0 นาที
Brilight 20 0 นาที
Drainliar 40 0 นาที