รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11546] จำนวนหน้า [578] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
13062 Ancient Dagger [0] อาวุธ - มีด อาวุธ 20 10 60 107 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5782 Hoplite Helmet [1] ชุดเกาะ หมวกส่วนบน/กลาง/ล่าง 20 10 70 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15058 Rider Suit [1] ชุดเกาะ ชุดเกาะ 20 10 100 0 40 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15057 Pure White Apron [1] ชุดเกาะ ชุดเกาะ 20 10 60 0 50 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15060 Sky Blue Smock [1] ชุดเกาะ ชุดเกาะ 20 10 30 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13444 Pala [1] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 20 10 70 190 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15059 2011Love Daddy [1] ชุดเกาะ ชุดเกาะ 20 10 10 0 80 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1116 Katana [3] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1112 Rapier [0] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1109 Blade [0] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1108 Blade [4] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1105 Falchion [4] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1,500 750 60 39 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1120 Tsurugi [2] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 51,000 25,500 120 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1118 Katana [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1117 Katana [4] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1115 Scimitar [3] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 17,000 8,500 70 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1111 Rapier [3] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1110 Rapier [2] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 10,000 5,000 50 70 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1119 Tsurugi [1] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 51,000 25,500 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1114 Scimitar [3] อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 17,000 8,500 70 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป