กำลังดูไอเทม

#518: Honey

รหัสไอเทม 518 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Honey ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Honey ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 500 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 250 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสสามพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เป็นของเหลว เหนียว และมีรสหวาน เกิดมาจากเกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้ในรังผึ้งสำหรับใช้เป็นอาหารสามารถทานได้ แต่ในบางครั้งจะนำมาใช้เป็นยาก็ได้ ฟื้น HP และ SP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 10

Honey ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1115 Eddga 100% 65 Brute Level 1 Fire
2095 Eddga 100% 65 Brute Level 1 Fire
2974 Eddga 100% 65 Brute Level 1 Fire
2980 Mistress 100% 84 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 100% 74 Insect Level 4 Wind
2099 Mistress 100% 78 Insect Level 4 Wind
2156 Leak 25% 94 Demon Level 2 Dark
1089 Toad 20% 10 Fish Level 1 Water
1303 Giant Hornet 12% 56 Insect Level 1 Wind
2821 Special Giant Hornet 12% 100 Insect Level 1 Wind
2776 Baby Poring Ringleader 10% 1 Dragon Level 2 Wind
2248 Golden Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
2339 10% 1 Dragon Level 2 Wind
2349 Loli Ruri 10% 1 Plant Level 1 Water
2636 Swift Teddy Bear 10% 91 Formless Level 3 Neutral
1622 Teddy Bear 10% 71 Formless Level 3 Neutral
1417 Zipper Bear 9% 35 Brute Level 1 Dark
2647 Solid Solider 8.5% 92 Brute Level 2 Earth
1316 Solider 8.5% 70 Brute Level 2 Earth
1293 Creamy Fear 5.5% 62 Insect Level 1 Wind
2013 Draco 5% 82 Dragon Level 1 Earth
1631 Green Maiden 5% 59 Demi-Human Level 2 Wind
1519 Green Maiden 5% 49 Demi-Human Level 2 Neutral
1306 Leib Olmai 5% 58 Brute Level 1 Earth
1083 Shining Plant 5% 1 Plant Level 1 Holy
2849 Solid Draco 5% 114 Dragon Level 1 Earth
2780 Special Leib Olmai 5% 100 Brute Level 1 Earth
1060 Bigfoot 4.5% 25 Brute Level 1 Earth
2884 Special Bigfoot 4.5% 44 Brute Level 1 Earth
1176 Vitata 3.5% 20 Insect Level 1 Earth
1176 Vitata 3.5% 20 Insect Level 1 Earth
2773 Elusive Luciola Vespa 3% 109 Insect Level 1 Wind
1994 Luciola Vespa 3% 104 Insect Level 1 Wind
2168 Gold Antler Scaraba Egg 2% 127 Insect Level 1 Neutral
2166 Gold One-Horn Scaraba Egg 2% 125 Insect Level 1 Neutral
2169 Gold Rake Scaraba Egg 2% 128 Insect Level 1 Neutral
2167 Gold Two-Horn Scaraba Egg 2% 126 Insect Level 1 Neutral
1231 Creamy 1.8% 16 Insect Level 1 Wind
1018 Creamy 1.5% 16 Insect Level 1 Wind
1004 Hornet 1.5% 8 Insect Level 1 Wind
2798 Special Hornet 1.5% 15 Insect Level 1 Wind
2863 Swift Creamy 1.5% 23 Insect Level 1 Wind
2090 Antler Scaraba Egg 1% 127 Insect Level 1 Neutral
1506 Disguise 1% 55 Demon Level 4 Earth
2091 Rake Scaraba Egg 1% 128 Insect Level 1 Neutral
2088 Scaraba Egg 1% 125 Insect Level 1 Neutral
2089 Scaraba Egg 1% 126 Insect Level 1 Neutral
2852 Special Disguise 1% 103 Demon Level 4 Earth

Honey ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย