กำลังดูไอเทม

#512: Apple

รหัสไอเทม 512 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Apple ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Apple ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสสามพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลของพืชตระกูลกุหลาบ เป็นผลทรงกลมขนาดเล็ก สีแดง สามารถทานได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 2

Apple ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1816 Gourd 100% 12 Formless Level 1 Neutral
2770 Special Lunatic 100% 3 Brute Level 3 Neutral
2699 Special Poring 100% 1 Plant Level 1 Water
1090 Mastering 80% 2 Plant Level 1 Water
1090 Mastering 80% 2 Plant Level 1 Water
1250 Chepet 55% 42 Demi-Human Level 1 Fire
1582 Deviling 50% 31 Demon Level 4 Dark
2398 Little Poring 50% 1 Plant Level 1 Water
1063 Lunatic 20% 3 Brute Level 3 Neutral
2771 Lunatic Ringleader 20% 3 Brute Level 3 Neutral
1113 Drops 11% 3 Plant Level 1 Fire
2845 Special Drops 11% 2 Plant Level 1 Fire
2538 King Poring 10% 98 Plant Level 1 Undead
1585 Mime Monkey 10% 40 Plant Level 1 Water
1002 Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
1973 Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
1062 Santa Poring 10% 3 Plant Level 1 Holy
2698 Special Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
2696 Special Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
2697 Special Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
1784 Stapo 10% 23 Formless Level 2 Earth
2643 Stapo Ringleader 10% 95 Formless Level 2 Earth
1113 Drops 8% 3 Plant Level 1 Fire
2845 Special Drops 8% 2 Plant Level 1 Fire
2398 Little Poring 5% 1 Plant Level 1 Water
1031 Poporing 2.5% 14 Plant Level 1 Poison
2538 King Poring 1.5% 98 Plant Level 1 Undead
1002 Poring 1.5% 1 Plant Level 1 Water
2699 Special Poring 1.5% 1 Plant Level 1 Water
2698 Special Poring 1.5% 1 Plant Level 1 Water
2696 Special Poring 1.5% 1 Plant Level 1 Water
2697 Special Poring 1.5% 1 Plant Level 1 Water
1266 Aster 1% 18 Fish Level 1 Earth
1498 Wootan Shooter 1% 39 Demi-Human Level 2 Earth
1417 Zipper Bear 0.9% 35 Brute Level 1 Dark
1096 Angeling 0.28% 20 Angel Level 4 Holy
1062 Santa Poring 0.07% 3 Plant Level 1 Holy
2703 Elusive Poporing 0.05% 30 Plant Level 1 Poison
1031 Poporing 0.05% 14 Plant Level 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 0.05% 30 Plant Level 1 Poison
2702 Special Poporing 0.05% 30 Plant Level 1 Poison

Apple ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Fruit Gardener izlude 94,98 15
Fruit Gardener prontera 104,49 15
Fruit Merchant niflheim 224,185 15
Item Merchant um_in 104,124 15