กำลังดูไอเทม

#508: Yellow Herb

รหัสไอเทม 508 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yellow_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yellow Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสสามพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 5

Yellow Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2768 Special Magnolia 100% 53 Demon Level 1 Water
1081 Yellow Plant 55% 1 Plant Level 1 Earth
1391 Galapago 35% 61 Brute Level 1 Earth
1372 Goat 25% 69 Brute Level 3 Fire
2816 Goat Ringleader 25% 80 Brute Level 3 Fire
2815 Special Goat 25% 80 Brute Level 3 Fire
2647 Solid Solider 21% 92 Brute Level 2 Earth
1316 Solider 21% 70 Brute Level 2 Earth
1718 Novus 20% 43 Dragon Level 1 Neutral
1375 The Paper 18% 56 Formless Level 3 Neutral
2807 Furious Harpy 15% 83 Demon Level 3 Wind
1376 Harpy 15% 70 Demon Level 3 Wind
2806 Harpy Ringleader 15% 83 Demon Level 3 Wind
1878 Shining Plant 15% 1 Plant Level 1 Holy
1101 Baphomet Jr. 13% 50 Demon Level 1 Dark
1250 Chepet 13% 42 Demi-Human Level 1 Fire
1315 Assaulter 12.8% 71 Demi-Human Level 2 Wind
1188 Bongun 12.5% 32 Undead Level 1 Undead
1188 Bongun 10% 32 Undead Level 1 Undead
1131 Joker 10% 57 Demi-Human Level 4 Wind
2354 Mummy (Nightmare) 10% 117 Undead Level 2 Undead
1083 Shining Plant 10% 1 Plant Level 1 Holy
1213 High Orc 9% 52 Demi-Human Level 2 Fire
2805 Special High Orc 9% 81 Demi-Human Level 2 Fire
1309 Gajomart 8.7% 63 Formless Level 4 Fire
1041 Mummy 8.5% 37 Undead Level 2 Undead
2740 Special Mummy 8.5% 60 Undead Level 2 Undead
2739 Swift Mummy 8.5% 55 Undead Level 2 Undead
2807 Furious Harpy 8% 83 Demon Level 3 Wind
1376 Harpy 8% 70 Demon Level 3 Wind
2806 Harpy Ringleader 8% 83 Demon Level 3 Wind
1290 Skeleton General 8% 73 Undead Level 1 Undead
1322 Spring Rabbit 8% 58 Brute Level 2 Earth
1297 Ancient Mummy 6.5% 64 Undead Level 2 Undead
1299 Goblin Leader 6.5% 64 Demi-Human Level 1 Wind
1300 Caterpillar 5% 64 Insect Level 1 Earth
1138 Magnolia 4% 26 Demon Level 1 Water
1100 Argos 2.5% 25 Insect Level 1 Poison
1277 Greatest General 2.5% 40 Formless Level 2 Fire
2809 Swift Greatest General 2.5% 55 Formless Level 2 Fire
1124 Goblin 2.2% 24 Demi-Human Level 1 Poison
1126 Goblin 2.2% 22 Demi-Human Level 1 Water
1266 Aster 2% 18 Fish Level 1 Earth
2670 Elusive Scorpion 2% 16 Insect Level 1 Fire
1019 Peco Peco 2% 19 Brute Level 1 Fire
1001 Scorpion 2% 24 Insect Level 1 Fire
2718 Special Peco Peco 2% 25 Brute Level 1 Fire
1057 Yoyo 2% 21 Brute Level 1 Earth
1030 Anacondaq 1.5% 23 Brute Level 1 Poison
2904 Special Anacondaq 1.5% 45 Brute Level 1 Poison
1234 Yoyo 1.3% 19 Brute Level 1 Earth
2630 Furious Toucan 1% 70 Brute Level 2 Wind
1137 Kobold 1% 31 Demi-Human Level 2 Fire
1134 Kobold 1% 31 Demi-Human Level 2 Poison
1136 Kobold 1% 31 Demi-Human Level 2 Poison
1135 Kobold 1% 31 Demi-Human Level 2 Fire
2817 Special Hammer Kobold 1% 67 Demi-Human Level 2 Earth
2073 Toucan 1% 70 Brute Level 2 Wind
1177 Zenorc 1% 31 Demi-Human Level 1 Dark
1054 Thief Bug Male 0.9% 19 Insect Level 1 Dark
2610 Special Wormtail 0.7% 32 Plant Level 1 Earth
1024 Wormtail 0.7% 14 Plant Level 1 Earth
1403 Firelock Soldier 0.4% 47 Undead Level 2 Undead

Yellow Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย