กำลังดูไอเทม

#501: Red Potion

รหัสไอเทม 501 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Red_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Red Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 50 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสสามพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 43-50 ทำมาจาก Red Herbs
_
น้ำหนัก : 7

Red Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1840 Golden Savage 40% 1 Dragon Level 2 Wind
2200 Taini 40% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 40% 1 Dragon Level 2 Wind

Red Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 50
Tool Dealer alberta_in 182,97 50
Tool Dealer aldeba_in 94,56 50
Tool Dealer cmd_in01 79,182 50
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 50
Tool Dealer geffen_in 77,167 50
Tool Dealer izlude_in 115,61 50
Tool Dealer yuno 218,97 50
Tool Dealer yuno_in01 25,34 50
Tool Dealer yuno 333,108 50
Tool Dealer yuno 277,224 50
Tool Dealer yuno 148,187 50
Tool Dealer xmas_in 40,38 50
Tool Dealer morocc 147,102 50
Tool Dealer morocc 151,243 50
Tool Dealer payon_in02 87,34 50
Tool Dealer payon 79,124 50
Tool Dealer prt_fild05 290,221 50
Tool Dealer prt_in 126,76 50
Tool Dealer tur_dun01 158,54 50
Tool Dealer ama_in01 24,30 50
Tool Dealer gonryun 147,84 50
Tool Dealer nif_in 154,21 50
Tool Merchant um_in 98,124 50
Tool Dealer ayo_in01 18,182 50